brazilie

favorietje.nl

Maatschappelijke organisaties


-Amnesty

-Amnesty

www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/brazilie


-Brazilie Holland Stichting

-Brazilie Holland Stichting

www.brazilie-holland.nl/


-Novib

-Novib

www.oxfamnovib.nl/


-Stichting Brazilie zending

†Samen zijn we in staat verandering te brengen in de levens van veel kansarme kinderen in BraziliŽ. Ondanks de economische groei van BraziliŽ leven nog steeds veel mensen in grote armoede en kinderen zijn daar de dupe van. Verspreid over het land worden zoín 600 kinderen opgevangen in semi-internaten (dagopvang), ene kinderdorp (24 uurs opvang) of ontvangen voedselhulp. Leer BraziliŽ en het werk van Care for Brazil kennen door middel van deze site en doe mee om kinderen en gezinnen een betere toekomst te geven.

www.braziliezending.nl/


-Stichting help mij leven

-Stichting help mij leven

www.helpmijleven.org/hml/index.htm


-Stichting Tio Loiro

-Stichting Tio Loiro

www.tioloiro.nl/


-Straakinderen.nl

†De Stichting Straatkinderen steunt projecten in BraziliŽ en verzorgt presentaties voor scholen, verenigingen en andere organisaties. De meeste straatkinderen zijn geboren in een favela. De hulp die je daar kunt geven is er vooral op gericht om kinderen een kans te geven op een beter leven. Voorkomen dat ze definitief op straat terecht komen. Als dat gebeurt, dan zijn er tehuizen waar geprobeerd wordt om straatkinderen op te vangen en te begeleiden om zich los te maken van de straat. De projecten die wij steunen draaien onder de vlag van de interkerkelijke organisatie ĒJeugd met een OpdrachtĒ.

www.straatkinderen.nl/


-World Servants

†World Servants is sinds 1993 werkzaam in BraziliŽ. Door de jaren heen is er gebouwd aan veel woonvoorzieningen. In de beginjaren dat World Servants actief was in BraziliŽ werd er gebouwd aan woningen voor straatkinderen in Rio de Janeiro. De laatste jaren zijn er veel woningen gebouwd voor de allerarmsten in Ocara. Momenteel wordt er veel gebouwd aan gemeenschapsruimtes en semi-internaten.

www2.worldservants.nl/landinfo.php?land=br
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.